Gezin & Opvoeding

Wanneer ik kinderen krijg, ga ik de opvoeding heel anders doen dan mijn ouders! Dit is een veel gehoorde opmerkingen. In de dagelijkse praktijk blijkt dit nogal een opgave te zijn.
Het nest waarin wij geboren zijn, de gewoonten die er waren in het gezin van oorsprong, de positie in het gezin, de geldende overtuigingen kunnen heel helpend zijn, echter ook in de weg staan in het dagelijks vormgeven als moeder, vader. De ontdekking kan er zijn dat de mede-opvoeder/ partner, geheel andere overtuigingen heeft dan dan ander.