Gezin & Opvoeding

De opvoeding gaat veelal vanzelf, er zijn echter momenten waarop dat niet het geval is en opvoeden van kinderen in de weg naar volwassenheid lastig kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld doordat er zorgen zijn over; een opstandige puber, een kind dat niet mee kan komen op school, kinderen die niet luisteren, er tussen partners verschillende overtuigingen zijn over de opvoeding, ziekte in het gezin etc.

 

Als ouders neem je jezelf mee in de opvoeding, hoe heb je als ouder geleerd om met verantwoordelijkheid om te gaan? En hoe vertaal je dit naar je gezin? Wat zijn je overtuigingen over het aangeven van grenzen aan kinderen? En hoe communiceer je met kinderen?

In het zoeken naar een juiste balans in de opvoeding tussen draagkracht en draaglast kijken we terug naar je eigen opvoeding in je gezin van herkomst en het effect hierop in de voorkeursstijl als opvoeder. We focussen op wat er nodig is om een ontspannen en betrouwbare ouder te zijn.

In de gesprekken wordt er gezocht naar het vinden van een juiste balans tussen draagkracht en draaglast. De benadering is  vanuit de contextuele hulpverlening. Er wordt gewerkt vanuit de feiten die beïnvloeden, psychologische aspecten zoals behoeften, afweermechanismen, inzichten, het beleven van zichzelf en de ander.  De manier van interactie met de ander. Waarbij relationeel ethische thema’s naar voren komen zoals: loyaliteiten, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, schuld, verdiensten, parentificatie.

Samengesteld gezin

Een samengesteld gezin krijgt te maken met allerlei dynamieken die van invloed zijn op het kunnen verbinden richting het vormgeven van een nieuwe gezamelijke toekomst. Bij een nieuwe relatie zijn er wederzijdse verwachtingen zoals het ervaren van een romantische relatie, een andere kans op gezinsleven, het achterlaten van een eenzame, pijnlijke periode enz.
Gelukkige perspectieven samen met elkaar, elkaars kinderen, dieren, ofwel een thuis voor iedereen. In de dagelijkse praktijk, echter, kan het hard werken zijn, zelf zo dat een ieder de wanhoop nabij is.

Voor het/de kind(eren) en zijn/haar loyaliteiten is het belangrijk om steun te krijgen in de veranderingen die er zijn. Het kind dat wellicht had gedacht dat zijn/ haar ouders voor altijd bij elkaar zouden blijven en vanuit loyaliteit, hard aan het werk is om, de ouders te herenigen.

Tevens verwachten dat je nieuwe partner, ook de beste kameraad wordt van je kind kan veel spanning geven voor het kind. Het kind dat in de positie van afhankelijkheid zit en daardoor verminderde keuzemogelijkheid kan ervaren.

Tevens verwachten dat je nieuwe partner, ook de beste kameraad wordt van je kind kan veel spanning geven voor het kind. Het kind dat in de positie van afhankelijkheid zit en daardoor verminderde keuzemogelijkheid kan ervaren.

Onderwerpen als; betrouwbaar en verantwoordelijk (biologisch) ouderschap, passende betrokkenheid van stiefouder en het bouwen aan vertrouwen zijn belangrijk om bij stil te staan. Samenstelling vraagt afstemming in het zorgdragen voor een sfeer van veiligheid, intimiteit en het steunen en laten groeien van kinderen in hun eigenheid in jullie samengestelde gezin.

Willen jullie in gesprek over wat jullie relatie nodig heeft om verbindend richting toekomst te gaan, neem dan contact met mij op. Een gesprek geeft inzicht en kan helpend zijn in het voorkomen en verder voortzetten van destructieve communicatie, ruzies, het ervaren van ongemak en zorgen die er zijn.

Heb je hier vragen over of wil je een afspraak met mij maken?
Neem gerust contact met mij op.

“Volwassenen gaan nieuwe relaties aan op basis van een breed spectrum van voorwaarden, met inbegrip van gedachten over de ontvankelijkheid van hun kinderen. Ongeacht hun voorwaarden, is het irreëel te verwachten dat hun kinderen emotioneel zijn voorbereid op het accepteren van hun nieuwe situatie, zonder dat de volwassenen in hun rol van ouders met veel invoelingsvermogen aandacht zullen moeten besteden aan de blijvende loyaliteitsband van het kind met beide natuurlijke ouders.” Ivan Boszormenyi-Nagy.