Individueel

In de zoektocht naar het willen begrijpen van gedrag, gevoelens en denkpatronen kan het een worsteling zijn om te ervaren en te doorleven wie je van jezelf mag zijn.

 

Gedragingen zoals; terugtrekken en niet voor jezelf opkomen of juist vaak boos zijn, je niet gezien voelen, overmatig bezorgd zijn, onbestemd voelen etc,. kunnen een indicaties zijn van verstoring in het denken over jezelf en de ander.

Contextuele hulpverlening helpt om je huidige problemen te begrijpen door een meerzijdige kijk zoals; de invloed van levenservaringen, de psychische verwerking, interpretatie van interactie met mensen en het zicht op betekenisvol leven.

In individuele gesprekken gaan we samen op zoek naar dat wat je nodig hebt, wat jouw verlangens en behoeften zijn en hoe je deze passend kunt maken in contact met de ander.

 

Zicht krijgen op je eigenheid, komen tot het ontwikkelen van vertrouwen in het aangeven van persoonlijke grenzen en gepaste verantwoordelijke voor de ander zijn onderwerpen die voorbij komen in contextuele hulpverlening en die je kwaliteit van leven verhogen en bijdragen aan constructieve contacten in zowel het privéleven als in het werk etc. ‘

Krijg grip op

In de gesprekken werk ik vanuit de contextuele benadering. Er wordt gewerkt vanuit de feiten die beïnvloeden, psychologische aspecten zoals behoeften, afweermechanismen, inzichten, het beleven van jezelf en de ander. De manier van interactie met de ander. Waarbij relationeel ethische thema’s naar voren komen zoals: loyaliteiten, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, schuld, verdiensten, parentificatie, etc.

 

Contextuele hulpverlening biedt een integrale kijk vanuit de levensgeschiedenis van mensen.