Contextuele Benadering

In de hulpverleningsgesprekken bij YoSoYYo wordt gewerkt vanuit de contextuele benadering.

De contextuele benadering is ontwikkeld door Ivan Boszormenyi-Nagy, een Hongaars-Amerikaanse psychiater, geboren in 1920 te Boedapest, overleden in 2007.


Contextuele hulpverlening  gaat over genezen, helen en  het verwerven van persoonlijke vrijheid door verbondenheid. De contextuele hulpverlening is erop gericht om moeilijkheden in het heden op te lossen door naar het verleden te kijken, wat tevens een preventieve werking heeft voor de toekomst.


De context zoals bedoeld in de contextuele benadering gaat vooral over de verbondenheid van mensen met elkaar waarin keuzes en beslissingen consequenties hebben op diegenen waarmee wij in verbinding staan zoals familie, partners etc.  Het gaat over verbondenheid tussen verschillende relaties. Verbondenheid met consequenties die niet los staan van verantwoordelijkheid.


De omstandigheden waaruit de context bestaat wordt de relationele werkelijkheid genoemd.  Iedereen heeft zijn eigen relationele werkelijkheid.


De contextuele benadering bekijkt relationele werkelijkheid van mensen vanuit 4 dimensies. De dimensie van de feiten, psychologie, interactie en relationele ethiek.  Deze vier dimensies spelen een rol om relationele verbindingen tot stand te brengen en op peil te houden.


Feiten: In deze dimensie kijken we naar feiten die het menselijk bestaan en zijn werkelijkheid beïnvloeden.


Psychologie:  Het gaat in deze dimensie over wat zich in het hoofd, de psyche in het innerlijk van iemand afspeelt.  Het gaat dus over behoeften, afweermechanismen, dromen, inzichten, leerprocessen, verwerkingen. Het voelen, denken en beleven van zichzelf en de ander.


Interacties: In deze dimensie wordt gefocust op het communicatieve deel in het relationele contact. Het gaat over patronen en regels binnen een systeem zoals het gezin. Er wordt gefocust op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en de communicatiepatronen die mensen hebben ontwikkeld. Het gaat over waarneembaar gedrag en verhoudingen tussen verschillende personen.


Relationele ethiek: In deze dimensie staat het woord ‘rechtvaardiging’ centraal. Rechtvaardiging in relaties tussen mensen, is veelal de doorslaggevende factor. Het gaat over de balans tussen geven en ontvangen binnen relaties. Andere belangrijke begrippen die bij de relationele ethiek horen zijn: betrouwbaarheid, loyaliteit, dialoog, zelfvalidatie, zelfafbakening, verantwoordelijkheid.


Tijdens het contextuele hulpverleningsproces is er aandacht voor de vier dimensies, echter met een specifieke focus op de relationele ethiek. Er wordt gezocht naar hulpbronnen van vertrouwen, er wordt aangezet tot het doen van verbindende acties en het aangaan van een dialoog.

Contextuele hulpverlening heeft als doel: het opbouwen van vertrouwen, het vinden van een juiste balans tussen geven en nemen en het leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en voor anderen.