Jouw zorgpatronen bekeken vanuit 4 kindtypes

Zorgpatronen gaan over jouw voorkeursstijl in het zorgen voor jezelf, mensen om je heen zoals; partner, kinder(en), collega’s, buren, noem maar op. Zorgpatronen kunnen comfortabel aanvoelen, maar wat als dit niet het geval is?

In deze blog worden 4 kindtypes beschreven, die zicht geven op de positie die jij inneemt in contact en zorg voor de ander. Na het lezen van deze blog kan het ‘AHA-gevoel ?’ , bij je opkomen, dat staat voor de ontdekking van ‘het waarom je zorgt zoals je zorgt’.

Zorgpatronen voorkeursstijl in de wijze waarop je zorgt.

De 4 kindtypes verwijzen naar de kindertijd. Het gaat over hoe je, uit je kinderloyaliteit, in je gezin, de omgeving waar je bent opgegroeid en mee verbonden was, hebt kunnen laten zien dat je graag iets voor je ouders/ opvoeders wilde doen, ze gelukkig wilde maken. De manier waarop je dit hebt laten zien kan beïnvloed zijn door wat je hebt ervaren dat wat je ouders/ opvoeders nodig hadden. En hoe jij je gewaardeerd en bevestigd hebt gevoeld in het vertrouwen dat je er mocht zijn. Het kan zijn dat er sprake was van een belangentegenstelling tussen wat je als kind nodig had in je groei en ontwikkeling tot volwassene en wat de ouders/ opvoeders nodig hadden ofwel hebben gegeven.

Het geven en zorgen als kind heeft invloed op jouw zorgpatronen de wijze waarop jij gelukkig wilt zijn, door de ander gelukkig te maken en de inschatting die jij maakt over wat de ander nodig heeft. Dit kan ten koste van je eigen behoeften en zelfzorg gaan!

De 4 KINDTYPES* – het zorgende kind – het kind dat kind moet blijven – het perfecte kind – de zondebok

 • Het zorgende kind heeft een grote gevoeligheid ontwikkeld om zich in te leven in de ouders/ opvoeders en probeert te voldoen aan hun behoeftes door huishoudelijke taken op zich te nemen, voor broer(s) en/ of zus(sen) te zorgen, gesprekspartner te zijn van de ouders. Het zijn de makkelijke kinderen/ engeltjes van het gezin en op school.
 • Gevolgen van het zorgen kan zijn dat je als kind weinig hebt kunnen spelen, en je, in het hier en nu, sterk georiënteerd bent op de zorgen van anderen. En/ of dat je het moeilijk vindt onbezorgd te leven, doordat je veel zorgt en moeite hebt met het ontvangen van hulp. Het grenzeloos zorgen kan uitputting in de hand werken.
 • Advies: Probeer voor jezelf te ontdekken hoe je passend kunt geven en ga ervaren dat je recht hebt om te ontvangen. Leren om open te staan om te ontvangen, kan heel spannend zijn omdat het kan aanvoelen als controleverlies.

  Zet de bezem in de kast en ga ontzorgen!

 

 • Het kind dat kind moet blijvenIn tegenstelling tot het zorgende kind kenmerkt dit kindtype zich door de verzorging die het krijgt. Over dit kindtype wordt ook weleens gezegd; ‘Wat een verwend kind’, de schuld komt gevoelsmatig bij het kind te liggen. Dit terwijl de ouders het kennelijk nodig hebben om een kind te verwennen en/ of te beschermend te zijn, het kind klein te houden.
 • Gevolgen voor dit kindtype kunnen zijn; moeite hebben om verantwoordelijkheden op te nemen en uitdagingen aan te gaan. Ook kan dit kindtype verwachtingen hebben dat anderen weten wat hij/ zij nodig heeft. Het vele ontvangen kan heel lastig zijn omdat de balans van ontvangen is doorgeslagen. Betekenisvol zijn voor de ander is dan moeilijk om zicht op te krijgen.
 • Advies: Geef erkenning aan jezelf dat je op deze wijze hebt gezorgd voor je ouders. Maar sta ook stil bij wat het je gekost heeft. Leer en durf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven.
 • Het perfecte kind zorgt ervoor dat de ouders / opvoeders zichzelf kunnen zien als geslaagde ouders/ opvoeders. Dit kindtype probeert te voldoen aan de behoeften, verwachtingen van de ouders/ opvoeders. Het kind levert goede schoolprestaties en maakt keuzes t.a.v. beroep, partner etc. die vaak tegemoet komen aan de verwachtingen van de ouders/ opvoeders. Het kan zijn dat de ouders niet de moeite zien die het kind te dragen heeft vb. als er voorbij wordt gegaan aan de mogelijkheden van het kind. 

  Wanneer is goed goed genoeg?
 • Gevolgen voor dit kindtype kunnen zijn dat deze gevoelig is voor de verwachtingen van anderen. Dit kan ontkenning en/ of weinig afscherming van de eigen verlangens en behoeften in de hand werken. De hoge eisen kunnen mogelijk faalangst in de hand werken.
 • Advies: Ga op zoek naar wat je nodig hebt om zelf te bepalen en zelf te ontdekken wat je wilt, waar je mogelijkheden liggen. Als je dit ontdekt hebt, onderzoek dan wat het met je doet als je zelf mag bepalen. Durf je het risico te nemen om voor jezelf op te komen en je eigen behoeften en mogelijkheden bekend te maken?
 • De zondebok heeft een hele lastige positie gehad. Dit kindtype zorgt door te strijden tegen onrechtvaardigheden in het gezin waar hij/ zij opgroeit. Ouders/ opvoeders dwingen als het ware het kind te voldoen aan hun eigen rolverwachtingen. Dit kindtype wil zich niet onderwerpen aan conflicten tussen ouders/ opvoeders. En het verzet zich tegen onrechtmatige uitlatingen, benadering en verwachtingen

  Kindtype Zondebok
 • Gevolgen kunnen zijn dat dit kindtype denkt niemand nodig te hebben, over-assertief is en het lastig vindt om een dialoog aan te gaan, in verbinding met anderen wantrouwen ervaart. Met als gevolg weinig erkenning krijgt.
 • Advies: Ga op zoek naar het willen erkennen van wat je hebt geïnvesteerd als kind om vervolgens te kunnen ervaren dat je vertrouwen in jezelf mag hebben. Probeer te zien dat dit kindtype het lastig kan maken voor anderen. Probeer te ontdekken wat je nodig hebt om anderen te vertrouwen.

Ik ben me ervan bewust dat deze kindtypes stereotyperingen in de hand kunnen werken. Probeer dit te relativeren en deze kindtypes te zien als hulpmiddel om iets over jezelf te weten te komen. Ook kan het zijn dat je je in meerdere kindtypes herkent, helemaal goed. Het gaat erom dat je mag ontdekken dat het zorgen voort kan komen uit geven aan de ander. En dat geven weer verbonden is aan erkenning. Dit begint dus al op jonge leeftijd en kan een overlevingsmechanisme zijn die je hebt meegenomen vanuit de kindertijd. Echter heb je als volwassene de keuzemogelijkheid om het anders te doen door vanuit ‘je eigen grond’ te gaan kiezen hoe je wilt zorgen.

Knelt jouw zorgpatroon en heb je het gevoel dat je er niet uit komt, neem contact met mij op, ik help je graag verder:  http://www.groeipraktijkyosoyyo.nl/contact/

Groetjes, Cassandra Akse http://www.groeipraktijkyosoyyo.nl/groeicoaching-hulpverlening/